چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

معاونت بهره‌برداری و توسعه آب

معرفی

نام و نام خانوادگی: طاهر فلاح نژاد
سمت:  سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب

نام پدر: دارابگ

محل تولد:الشتر

تلفن:۰۶۶۳۳۲۳۴۵۹۹ داخلی ۱۳۲

پست الکترونیک: ab@abfa-lorestan.ir

آدرس محل کار: خرم اباد - خ ولي عصر(عج) –تقاطع بلوار و شصت متری -شرکت اب و فاضلاب استان لرستان

سوابق تحصيلي

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام مركز آموزشي يا دانشگاه

۱

كارشناس

عمران

صنعت آب وبرق(شهید عباسپور)
۲ کارشناسی ارشد عمران -اب دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق شغلي

رديف سمت محل خدمت از تاريخ تا تاریخ
۱ نماینده کارفرما در امور اجرایی شبکه فاضلاب شهر الیگودرز آب وفاضلاب استان لرستان ۱۳۸۱  
۲ کارشناس طراحی تاسیسات آب و فاضلاب در دفتر فنی و خدمات مهندسی آب وفاضلاب استان لرستان ۱۳۸۱  
۳ کارشناس مسئول طرح مطالعاتی شبکه توزیع آب چهار شهر آب وفاضلاب استان لرستان ۱۳۸۲  
۴ واگذاری وظایف پست مدیر دفتز فنی و خدمات مهندسی آب وفاضلاب استان لرستان ۲۹/۲/۱۳۸۷  
۵ مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی آب وفاضلاب استان لرستان ۳۱/۲/۱۳۸۸  
۶ جانشینی معاون مهندسی و توسعه آب وفاضلاب استان لرستان ۲۶/۶/۱۳۸۸  
۷ عضو کمیته نظارت استان آب وفاضلاب استان لرستان ۱۳۸۸  
۸ مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی آب وفاضلاب استان لرستان ۲۸/۱/۱۳۸۸  
۹ سرپرست معاونت مهندسی و توسعه آب وفاضلاب استان لرستان ۳۱/۴/۱۳۸۹  
۱۰ معاون مهندسی و توسعه آب وفاضلاب استان لرستان ۲/۸/۱۳۸۹ ۱۹/۹/۱۳۹۵
۱۱ عضو هیات ترک تشریفات مناقصه و مزایده شرکت آب وفاضلاب استان لرستان ۱۸/۱۰/۱۳۸۹  
۱۲ عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب وفاضلاب استان لرستان ۱۲/۱۰/۱۳۹۰  
۱۳ عضو اصلی هیات مدیره شرکت (تمدید) آب وفاضلاب استان لرستان ۱۵/۱۰/۱۳۹۳  
۱۴ مشاور مدیر عامل آب وفاضلاب استان لرستان ۲۱/۹/۱۳۹۵  
۱۵ سرپرست معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب آب وفاضلاب استان لرستان ۲۳/۱۰/۱۳۹۹  

سوابق تجربي و دوره آموزشي

ردیف عنوان دوره
۱ مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبرسانی
۲ تکنولوژی بتن
۳ آموزش توجیهی
۴ مدیریت عمومی
۵ مهارت های نوشتاری
۶ تحلیل الزامات نظام مدیریت کیفیت
۷ صفحه گسترده ها
۸ واژه پردازها
۹ بانک های اطلاعاتی
۱۰ ارائه مطالب
۱۱ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
۱۲ اطلاعات و ارتباطات
۱۳ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها
۱۴ طرح و محاسبه ساختمان
۱۵ مدل سازی سیستم های توزیع آب
۱۶ برنامه ریزی و کنترل پروژه با کمک نرم افزار پریماورا
۱۷ اندیشه های اسلامی در مدیریت
۱۸ روشهای افزایش عمر مفید سازه های بتنی
۱۹ آشنایی با نظام تحول اداری
۲۰ تحلیل و طراحی پی های گسترده با استفاده از نرم افزار
۲۱ روشهای موجود در برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
۲۲ قانون محاسبات عمومی
۲۳ کارگاه آموزشی ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب و فاضلاب با رویکرد مهندسی فاضلاب
۲۴ رایج ترین اشتباهات مدیران
۲۵ حقوق ویژه مدیران- تخلفات و جرائم خاص کارکنان
۲۶ کارگاه تجارت طراحی و شناخت بتن پلیمری و کاربرد آن در خطوط انتقال آب
۲۷ مدیریت و برنامه ریزی پروژهای آب و فاضلاب
۲۸ طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب
۲۹ ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب
۳۰ پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت آب و برق
۳۱ تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک
۳۲ تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
۳۳ مستند سازی تجربیات
۳۴ آشنایی با قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن
۳۵ روش تحقیق
۳۶ اصول برنامه ریزی
۳۷ مدیریت عملیات
۳۸ آمار وکاربرد آن در مدیریت
۳۹ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
۴۰ مدیریت بحران
۴۱ آشنایی با قانون دیوان محاسبات عمومی
۴۲ آشنایی با کلیات قوانین و مقررات اداری، استخدامی، حقوق و دستمزد، رفاه و آموزش
۴۳ فرآیند و فنون تصمیم گیری
۴۴ آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
۴۵ مدیریت تعارض و فنون مذاکره
۴۶ حدود وظایف، اختیارات، مسئولیتها، ساختا و تشکیلات شرکت ها
۴۷ ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
۴۸ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
۴۹ مدیریت بودجه
۵۰ مدیریت بحران
۵۱ خصوصی سازی و برون سپاری
۵۲ آشنایی با قوانین حقوقی
۵۳ مدیریت پیمان و قراردادها
۵۴ امنیت ملی یک
۵۵ کاهش آب بدون درآمد
۵۶ تامین و تجهیز منابع مالی و مدیریت سرمایه گذاری
۵۷ مدیریت مصرف در صنعت آب و فاضلاب
۵۸ تله متری در صنعت آب و فاضلاب
۵۹ رفع موانع نرم افزاری سرمایه گذاری
۶۰ مدیریت دانش
۶۱ بهسازی سازمانی
۶۲ آشنایی با نظام گزینش کشور
۶۳ فرهنگ و مفاهیم قرآنی
جمع ساعت آموزش (۱۱۷۴)

عضويت در كميته ها و كارگروه ها

رديف عنوان كميته يا كارگروه تاريخ
۱ عضو کمیته فنی- بهره برداری ۱۷/۴/۸۷
۲ عضو کمیته پدافند غیر عامل ۶/۵/۸۹
۳ عضو کمیته نظام پیشنهادات ۳۰/۵/۸۹
۴ عضو کمیته املاک ۲۱/۵/۸۹
۵ عضو کارگروه فاینانش داخلی شرکت ۲۳/۵/۸۹
۶ عضو اصلی کمیته انرژی ۱/۶/۸۹
۷ عضو اصلی کمیته آب بدون درآمد ۴/۶/۸۹
۸ عضو کمیته پیمان ۱۶/۶/۸۹
۹ عضو کمیسیون مناقصات شرکت(منابع داخلی) ۱/۷/۸۹
۱۰ عضو کمیته نگهداری وتعمیرات (p.m) ۱۵/۸/۸۹
۱۱ عضو کمیته مدیریت عملکرد ۳۰/۳/۹۰
۱۲ عضو کمیته تجدید ارزیابی دارایی ها ۱۰/۱۰/۹۰
۱۳ عضو کارگروه آمار واطلاعات شرکت ۲۱/۱۲/۹۰
۱۴ عضو کمیته مدیریت عملکرد ۲۷/۱۲/۹۰
۱۵ عضو کمیته ستاد بازسازی تبات عالیات ۱۲/۶/۹۱
۱۶ عضو کمیته دورکاری ۴/۷/۹۱
۱۷ عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل ۷/۸/۹۱
۱۸ عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل ۱/۱۱/۹۱
۱۹ عضو کمیته کمیته تحقیقات شرکت ۲۳/۱۱/۹۱
۲۰ عضو هیئت انتخاب مشاور درزمینه تاسیسات آب وفاضلاب ۱۴/۶/۹۲
۲۱ عضو اصلی کمیته آب بدون درآمد ۱۷/۱۱/۹۲
۲۲ عضو اصلی ستاد مقابله با خشکسالی ۱۷/۱۱/۹۲
۲۳ عضو کمیته راهبردی امنیت اطلاعات شرکت ۲۱/۱۰/۹۳
۲۴ عضو کمیته پیمان شرکت ۲/۱۲/۹۳
۲۵ عضو کمیسیون معاملات منابع داخلی (جاری) ۲۳/۱/۹۴
۲۶ عضو کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شرکت ۲۶/۱/۹۴
۲۷ عضو کمیته تحقیقات شرکت ۷/۴/۹۴
۲۸ عضو کمیته مدیریت عملکرد ۱۰/۴/۹۴
۲۹ عضو کمیسیون توسعه مدیریت شرکت ۱۰/۴/۹۴
۳۰ عضو ثابت کار گروه برنامه ایمنی آب ۱۴/۴/۹۴
۳۱ عضو کمیته انرژی ۲۱/۵/۹۴
۳۲ عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل ۴/۷/۹۴
۳۳ عضو کمیته راهبردی ارتقاء وبهبود ساختار امور مشترکین ۱۵/۱۱/۹۴

 

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

خشايار نامداريان

مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبكه توزيع و كاهش آب بدون درآمد

۱۲۶

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

مسعود محمودوند

سرپرست دفتر بهره برداري و توسعه تاسيسات تأمين، تصفيه وخطوط انتقال آب

 

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

ناصر اصولي

مدیر دفتر سيستمهاي كنترل انرژي آب

۱۳۸

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

بهزاد رستمي

مدیر دفتر مطالعات و بررسيهاي فني آب

۱۲۳

۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴

شرح وظایف

 • تعيين خط مشي ها ، استراتژي ها وسياستهاي مورد نظر واحد با توجه به مصوبات مديريت شركت و آيين نامه هاي مربوطه .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي واحدهاي مختلف وايجاد بازخورهاي مناسب به منظور بهينه سازي آنها ورفع تنگناهاي موجود .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي به منظور ارزيابي ، كنترل وپيگيري برنامه هاي واحدهاي مختلف .
 • همكاري در برنامه ريزي وتامين نيروي انساني مورد نياز واحد تحت سرپرستي .
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي واحدهاي مختلف براساس برنامه هاي كلي مصوب مديريت .
 • نظارت و كنترل براجراي برنامه ها توسط واحدهاي مختلف به منظور حصول اطمينان از تطبيق آنها با هدفها وبرنامه هاي تعيين شده و پيگيري علل انحرافات از برنامه هاي مربوطه .
 • ارائـه روشها وپيشنهادات به منظور بالابردن سطح كيفيت وكميت محصولات و خدمات ارائـه شده وتقليل هزينه هاي واحد .
 • نظارت و كنترل برتهيه وتدوين روشها و دستورالعمل هاي موردنياز براساس استانداردهاي ملي و بين المللي .
 • مراجعه به واحدهاي عملياتي به منظور كنترل وارزيابي چگونگي اجراي برنامه ها .
 • بررسي و اظهارنظردرمورد انعقاد قراردادهاي انجام پروژه ها در جهت پيشبرد اهداف وفعاليتهاي شركت .
 • بررسي وتاييد صورتحسابها وهزينه هاي انجام شده در واحدهاي مختلف .
 • كنترل نحوه كاربرد مطلوب و استفاده بهينه از منابع مالي ، تخصصي و نيروي انساني در واحدهاي مختلف .
 • بررسي آمار و تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائـه نظرات مشورتي جهت بهره گيري صحيح ومنطقي از منابع بالقوه شرکت.
 • بررسي و كنترل وضعيت پيشرفت پروژه هاي دردست اقدام و مطابقت يا برنامه هاي تعيين شده و تهيه وتنظيم گزارشهاي لازم جهت ارايه به مديريت شركت .
 • حضور در جلسات معاونین به منظور پيگيري و حل وفصل مسائل شركت و واحد تحت سرپرستي .
 • شركت درجلسات تخصصي وارائـه گزارشات ، آمار ، بودجه و برنامه ريزي در چهارچوب فعاليتهاي شركت .