چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب دورود

معرفی           

نام و نام خانوادگی: محمود گلپایگانی
سمت: مدیر آب و فاضلاب دورود
محل تولد: 
تلفن: ۰۶۶۴۳۲۴۰۰۷۷
نمابر: ۰۶۶۴۳۲۴۰۰۷۷
پست الکترونیک: doroud@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: دورود، بلوار امام علی (ع)، جنب آتش نشانی