پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب ازنا

معرفی                

نام و نام خانوادگی: محسن دهقان پور
سمت: سرپرست آب و فاضلاب ازنا
محل تولد:خرم آباد
تلفن: ۰۶۶۴۳۴۲۱۶۰۰
نمابر: ۰۶۶۴۳۴۲۱۶۰۰
پست الکترونیک:azna@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: ازنا، خیابان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان ابوذر