پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری

معرفی

نام و نام خانوادگی: طیبه نیک پی
سمت:معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ گذاری
نام پدر:احمد علی
محل تولد:خرم اباد
تلفن:۰۶۶۳۳۲۰۸۳۱۴
نمابر:
داخلی:
پست الکترونیک:barnamerizi@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار:خرم آباد -پشت مصلی الغدیر -جنب سازمان جهاد کشاورزی -شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

لیسانس

علوم اقتصادی

دانشگاه علامه طباطبایی

۲

فوق لیسانس

مدیریت سیستم و برنامه ریزی

موسسه تحقیقات کرج

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

۱

معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری

لرستان

۷/۱/۹۹

تاکنون

۲

رئیس اداره خدمات مشترکین

لرستان

۴/۸/۹۴

۷/۱/۹۹

۳

معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی

لرستان

۲۳/۳/۸۹

۴/۸/۹۴

۴

مدیر دفتر برنامه و بودجه

لرستان

۲۰/۸/۸۶

۲۳/۳/۸۹

۵

رئیس اداره طرحها ،بودجه و اعتبارات

لرستان

۱/۱/۷۴

۲۰/۸/۸۶

۶

کارشناس برنامه ریزی

لرستان

۲۵/۱۱/۷۲

۱/۱/۷۴

۷

عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت از آذرماه ۱۳۹۴ تاکنون

لرستان

از آذرماه ۱۳۹۴

تاکنون

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

کامپیوتر(مهارتهای هفتگانه)

۲

زبان انگلیسی واخذ امتیاز دوره ها در سطح کافی

۳

آشنایی با انرژیهای تجدید پذیر

۴

تشریح دستورالعملهای و کارگاه آموزش رشد و ارتقاء

۵

برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی

۶

تربیت ارزیاب و آشنایی با مدل EFOMتدوین اظهار نامه

۷

خود ارزیابی شرکت آب وفاضلاب استان براساس مدل EFOM

۸

دوره مدیریت بهروری

۹

دوره تکنولوژی آموزشی

۱۰

مدیریت عملیات

۱۱

ارزیابی اقتصادی و اثرات زیست محیطی توسعه سیستم های آبی (خاص صنعت آب )

۱۲

سمینار پیاده سازی اصل ۴۴ قانوناساسی در صنعت آب وبرق

۱۳

دوره حسابدار هزینه یابی و بودجه

۱۴

دوره طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

۱۵

دروه روابط سالم زن و شوهر

۱۶

دوره مستند سازی تجربیات

۱۷

دوره آشنایی بانوان با حقوق فردی و اجتماعی و اداری

۱۸

دوره ارزیابی کار و زمان

۱۹

مدیریتی مشارکتی

۲۰

مدیریت دانش

۲۱

توانمندسازی روشهای اصلاح الگوی مصرف زنان روستایی

۲۲

نقش زنان و امر مشاوره در عصر تمدن دانش بنیان

۲۳

NLP و نقش آن در الگوهای روانی مدیران و کارکا

۲۴

آشنایی با اصول و مفاهیم فرهنگ و مدیریت جهادی

۲۵

آگاهسازی مدیریت مصرف انرژی

۲۶

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

۲۷

ACHIEVEMENTTCERTIFICATE

۲۸

ACOUrseOnTheCosfQuality

۲۹

INTERATIONALSTUDYTOURONTechnicalwaterandwastewaterlnnovations

۳۰

TRAININGCOURSEONCOStRecoveryandsubsidiesforwaterServiceproviders

۳۱

InternaIAUditorQualitymanagementSystemTrainingcourse,BasedOnISO9001:2008

۳۲

QualityManagement

۳۳

AuditorTrainingcourseISO9001:2000

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف

عنوان کمیته یا کارگروه

۱

کمیته اجرائی آموزش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۲

کارگروه برونسپاری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

۳

کار گروه بازنگری نظام جامع بودجه بندی شرکتهای آب و فاضلاب

۴

کارگروه منابع انسانی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

۵

کمیته پدافند غیر عامل

۶

املاک،فنی و بهره برداری

۷

کمیسیون توسعه مدیریت

۸

مدیریت بحران وپدافند غیرعامل

۹

کمیته تحول اداری

۱۰

امنیت و فن آوری اطلاعات

۱۱

کمیته آب بدون درآمد

۱۲

کمیته هماهنگی نظام ارزشیابی،طبقه بندی و ارزشیابی

۱۳

کارشناسی قیمت تمام شده اقتصادی آب و خدمات دفع فاضلاب

۱۴

دبیر کمیته مدیریت عملکرد

۱۵

شورای امر به معروف و نهی از منکر

۱۶

رفاه و تندرستی

۱۷

حفاظت و بهداشت کارگاه

۱۸

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی ساختار و فناوری های مدیریتی

۱۹

سلامت اداریو صیانت از حقوق مردم

۲۰

سرمایه انسانی

۲۱

انرژی

۲۲

فرعی نظام پیشنهادات

۲۳

ورزش

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

محمد کریم رضایی

مدیر دفتر كنترل طرح ها و مديريت پروژه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

سیامک پرهیزگار

مدیر دفتر برنامه ريزي و بودجه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

علي معارف

مدیر دفتر بهبود بهره وري و توسعه پايدار

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

 

 

 

 

شرح وظایف

 • برنامه ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود مديريت
 • تهيه و تنظيم خط مشي ها و تدوين برنامه هاي ادواري با هماهنگي ساير بخشهاي شركت و تعيين اولويت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مديريت عامل
 • تدوين روشها و سياستها ، تعيين وارزيابي سيستمهاي موجود و طراحي سيستمهاي جديد در راستاي تحقق اهداف شركت
 • جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و به روز آوري آمار و اطلاعات درچارچوب وظايف و مسنوليتهاي شركت
 • بررسي طرح ها و برنامه ها و هماهنگي با اهداف و سياستهاي تعيين شده ارائه پيشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفيق طرح ها و برنامه ها
 • بررسي ظرفيتهاي مالي ، امكانات اجرائي و پرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شركت
 • نظارت بر برنامه هاي اجرا شده و تدوين شده و تدوين شاخصها و معيارهاي ارزيابي برنامه ها و عمليات اجرائي و تعيين انحراف معيار در جهت تحليل نقاط قوت و ضعف روشهاي اجرائي و در نهايت پيشنهاد اصلاح عمليات اجرائي
 • انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي سيستمها و روشهاي اجرائي و عملياتي پيشرفته و متحد الشكل
 • ايجاد و راه اندازي سيستمهاي مورد نياز و ارتقاء سيستمهاي اطلاعات مديريت ، ترويج مكانيزاسيون سيستمها ، تلفيق و ادغام اطلاعات به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي
 • همكاري در بررسي راهكارهاي عملي برون سپاري فعاليتها
 • برنامه ريزي عملياتي ، تهيه و تنظيم بودجه سالانه ، تدوين شاخصهاي و معيارهاي برنامه و پيشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه هاي كاري
 • تهيه و تدوين مشخصات و نتايج تحقيقات كاربردي و ايجاد زمينه لازم بمنظور جذب متخصصان و كارشناسان ذيربط در انجام تحقيقات