پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

ثبت و پیگیری حوادث آب

 

اطلاع رسانی در سامانه ۱۲۲

دفتر ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب لرستان وظیفه ثبت، تحلیل، رسیدگی و خاتمه هرگونه درخواست از سوی مشتریان و ذینفعان این شرکت را به عهده دارد.

  •  این فرایند از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۲۲ به صورت شبانه روزی و یا درگاه چت آنلاین موجود در وب سایت شرکت آغاز می شود. پس از ثبت درخواست ها اعم از اعلام حوادث و شکستگی ها، قطع آب، درخواست خرید انشعاب، اعلام انشعابات غیر مجاز و ... در سامانه هوشمند ثبت و ارجاع، پیامکی با محتوای شروع فرایند رسیدگی به مشترک ارسال می گردد.

  • پس از آن درخواست از طریق سامانه به واحد مربوطه ارجاع می گردد. پس از دریافت، رسیدگی عملیاتی آغاز و در زمان تعریف شده انجام و به پایان می رسد.

  • هر کدام از این مراحل در سامانه توسط کارشناسان دفتر ارتباط با مشتریان قابل رهگیری و نظارت می باشد.

  • در نهایت پس از پایان یافتن عملیات نیز پیامکی با محتوای خاتمه به مشترک ارسال می گردد تا مشترک بتواند به عنوان یک همراه از این روند اطلاع داشته باشد.

  • طی این فرایند جایگاه اکیپ های رفع حادثه، تانکرهای آبرسان، وضعیت شبکه به صورت هوشمند، وضعیت مخازن و .. توسط کارشناسان رصد می گردد.