پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب چگنی

معرفی   

نام و نام خانوادگی: فرزاد قلاوندی
سمت: سرپرست آب و فاضلاب چگنی
محل تولد: خرم آباد
تلفن: ۰۶۶۳۳۹۵۰۲۶۸
نمابر: ۰۶۶۳۳۹۵۰۲۶۸
پست الکترونیک: doureh@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: سراب دوره، خیابان ولیعصر (عج)