چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

معرفی گروه تحقیقات

گروه تحقیقات در یک نگاه
معرفی
گروه تحقیقات بعنوان متولی انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان مسئولیت حمایت از طرحها و ایده های تحقیقاتی با هدف رفع مشکلات صنعت و ارتقای سطح فناوری ملی در بخش آب و فاضلاب را عهده دار می باشد.  

اهداف و شرح وظایف

 1. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات بر اساس دستور العملهای صادره
 2. تدوین برنامه های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت افزایش بهره وری و همکاری در تدوین فرآیند برنامه ریزی شده ، هوشیارانهو نظام مند تحقیقات
 3. برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته تحقیقات با حضور مدیر عامل و جلسات تخصصی کارگروه های اجرایی پژوهش در شرکت
 4. تلاش در کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
 5. حمایت از ساخت تجهیزات صنعتی ، پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مقالات و چاپ کتاپ با رعایت کامل قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 6. ارتباط وهمکاری مستمر با دفتر تحقیقات ، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و حضور فعال در برنامه های تحقیقاتی از قبیل حضور در نمایشگاه ها و ... که دفتر مذکور ارائه می نماید
 7. پیگیری انعقاد و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه ها با مراکز دانشگاهی ، علمی و تحقیقاتی
 8. انتخاب موضوع و تعیین متغیرهای اساسی  پژوهش متناسب با ویژگی صنعت آب و فاضلاب
 9. نظارت بر حسن اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شده از سوی دفتر تحقیقات ، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
 10. مستند سازی کلیه فعالیت های مرتبط با تحقیقات به گونه ای که کلیه فعالیت ها به روز باشد و پیگیری آن به آسانی انجام شود
 11. حضور فعال در دوره های آموزشی، سمینار ها و بازدید از کارهای تحقیقاتی سایر شرکت ها در مقاطع زمانی مختلف بمنظور ارتقاء سطح کیفی گروه تحقیقات
 12. ارتباط با مراکز تحقیقاتی و علمی مربوط، جهت تبادل اطلاعات و نیازهای صنعت
 13. پیشنهاد موضوعات و پروژه های شناسائی شده به دفتر تحقیقات ، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
 14. نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی با حضور در گروه های تحقیقاتی بر اساس دستورالعملهای صادرههمکاری در جمع آوری استانداردهای مربوط به صنعت آب و فاضلاب با استفاده از طرح های اجرائی که وظیفه تامین و توزیع آب شرب را دارند
 15.  کنترل فعالیت های انجام شده در سطح شرکت به گونه ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام شده در زمینه های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر ؟
 16. در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی