چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

حوزه مدیرعامل

معرفی

نام و نام خانوادگی: یاسر اکبریان
سمت:مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام پدر:نورمراد
محل تولد:خرم آباد

تلفن: ۰۶۶۳۳۲۲۶۱۰۱
پست الکترونیک:modiramel@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

 

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

کارشناسی

مهندسی عمران

خرم آباد

۲ کارشناسی حسابداری خرم آباد

۳

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- گرایش ژئو تکنیک

خرم آباد

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

ازتاریخ

تاتاریخ

۱ مشاور شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۸۶/۹/۲۸ ۱۳۹۰/۹/۲۸
۲ کارشناس مالی شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۰/۹/۲۸ ۱۳۹۲/۱۱/۵
۳ کارشناس دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۸
۴ کارشناس دفتر قراردادها شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۶/۱۱/۸ ۱۳۹۷/۶/۲۷
۵

مدیر قراردادها

شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱
۶

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت آب‌ و‌ فاضلاب استان‌‌ لرستان ۱۴۰۱/۱۱/۱ ادامه دارد

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

دوره تخصصی قراردادها

۲

مدیریت مالی

۳

کنترل پروژه

۴ مهارت های عمومی مدیریت -ارائه موفق
۵ پدافند غیر عامل
۶ زندگی ویژه محیط کار
۷ برنامه ریزی و کنترل پروژه
۸ اطلاعات و ارتباطات (مهارت هفتم)
۹ منشور حقوق شهروندی
۱۰ استفاده ازکامپیوتر و مدیریت فایل (مهارت دوم )
۱۱ مدیریت دانش سازمانی
۱۲ اخلاق فردی ،اجتماعی و اداری
۱۳ حقوق شهروندی در نظام اداری
۱۴ اصول حسابداری
۱۵ آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات
۱۶ تهیه اسناد و پیمان
۱۷ مربی گری و منتورینگ
۱۸ اصول سرپرستی
۱۹ قانون برگزاری مناقصات
۲۰ مهارت توسعه اعتماد

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف

عنوان کمیته یاکارگروه

۱

عضو کمیته شورای فرهنگی شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۲

عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۳

عضوکمیته مناقصات شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۴

عضو کمیته پیمان شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۵

عضو اتاق فکرشرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۶

عضو گروه نظام پیشنهادات شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۷

عضو کمیته مزایده شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۸

عضو کارگروه ماده ۲۷۰ شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۹

عضو کارگروه بحران شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۰ عضو کمیته فنی شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۱ عضو کمیته بهره وری شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۲ عضو کمیته کارگروه مدیریت دانش شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۳ عضوهیئت انتخاب مشاورشرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۴ عضو کمیته فرهنگی و امور دینی شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۵ دبیر کمیته ستاد و اقامه نمازشرکت آب منطقه ایی استان لرستان

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
بهروز حسنوند سرپرست قائم مقام شرکت آب و فاضلاب لرستان ۲۰۷ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
محمودرضا جليلوند مدیر دفتر امور حقوقي و قراردادها ۲۱۴ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
روح الله کولیوند مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ۲۳۹ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
مهدي بابايي پور مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني ۲۵۴ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
شاهین صالح مدیردفتر مدیریت ارتباط با مشتريان ۲۰۷ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
علي راستين مدیر مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب - ۳۳۲۰۸۳۱۴

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
فرزاد سپهوند ذیحساب ۲۱۶ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
       

شرح وظایف
مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده و مجري مصوبات هيئت مديره و داراي اختيارات ذيل است:

  • اداره امور شرکت و مراقبت و نظارت بر حسن جريان کليه امور اداري ، مالي ، بازرگاني ، پژوهشي ، فني و حفظ اموال و تنظيم دارائيهاي شرکت براساس مقررات و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مربوطه.
  • تصويب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعاتي ، فني ، علمي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه موضوع فعاليت شرکت با رعايت مقررات و آئين نامه هاي مربوطه
  • نظارت بر فعاليت و وظايف کليه واحدهاي تابعه شرکت با رعايت ضوابط و مقررات
  • نظارت بر روند برنامه ريزي فعاليت هاي بهره برداري ، مهندسي و توسعه ، درآمد و امور مشترکين، بهبود مديريت و مالي و پشتيباني ، هماهنگ ساختن برنامه ها با يکديگر در چارچوب هدف هاي بلند مدت شرکت براساس ملاحظات مربوط به محدوديت هاي منابع مالي و نيروي انساني
  • پيگيري و نظارت بر نحوه عمليات اجرايي که توسط معاونين و مديران امور مختلف شرکت به انجام
  • اتخاذ تدابير لازم براي استفاده مطلوب از نيروي انساني ، ماشين آلات ، تجهيزات و منابع مالي در جهت تحقق اهداف شرکت ، ضمن مراقبت براي حفظ دوام و بقاي آنها
  • کوشش به منظور ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب و استفاده صحيح از تاسيسات و آشنا ساختن مردم با اثرات اکولوژيکي ناشي از استفاده بي رويه از منابع آب و ايجاد فاضلاب
  • کوشش به منظور ارتقاء سطح بهره وري و راندمان فعاليت هاي اجرايي (توليد و آبرساني ، جمع آوري ، تصفيه و دفع فاضلاب) و خدمات ستادي و در نتيجه کاهش تدريجي هزينه تمام شده به طوري که ظرف مدت قابل قبولي قيمت تمام شده محصولات و خدمات قابل توجيه با استانداردهاي ملي و بين المللي گردد.