پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب خرم‌آباد

معرفی                

نام و نام خانوادگی: فرج قاسمی منش
سمت: مدیر آب و فاضلاب خرم آباد
محل تولد: بیرانشهر
تلفن:۰۶۶۳۳۲۰۸۳۱۴
نمابر: ۰۶۶۳۳۲۴۲۲۰۳
پست الکترونیک: khoramabad@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: خرم آباد، جنب سازمان جهاد کشاورزی؛امور آب و فاضلاب خرم آباد