چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب الشتر

معرفی                      

نام و نام خانوادگی:شهاب ملکی
سمت: سرپر ست آب و فاضلاب الشتر
محل تولد: خرم آباد
تلفن:۰۶۶۳۲۵۲۵۳۴۳
نمابر: ۰۶۶۳۲۵۲۵۳۴۳
پست الکترونیک: aleshtar@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: الشتر، خیابان ۳۰ متری معلم، خیابان شهدای گمنام