پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

نشریه و مقالات

عنوان مقاله نویسنده دریافت فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری
نشریات شرکت آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی نشریات شرکت آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۲.pdf pdf ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها سحر یاراحمدی روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها.pdf pdf ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی حسین آشناگر ؛صمد علی نیا بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و فرهنگ ابرسانی محمد حسین ساکی نوروزی؛صمد علی نیا بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و فرهنگ ابرسانی.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
تعهد مديريت نسبت به ايمني علی راستین tahod_modiriat.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
مدل سازی پراکندگی انتشار گاز کلر با استفاده از نرم افزار PHAST علی صادپاپی ؛ نورالدین نوریزدان modelsazi_parakandegi.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
مروری بر میراث فرهنگی آب و توسعه پایدار علی راستین ؛ اسفندیار سام نژاد miras_farhangi_ab.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
دادوستدهای فن معماری و ایدئولوژی اسلامیدرایران علی جعفری ideology_eslamy.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA علی راستین barasi_khata_ensani.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷
آسیب پذیری تاسیسات آبرسانی در برابر حوادث غیرمترقبه انسانی مراد مولایی راد ؛ علی راستین؛ نورالدین نوریزدان asib_paziri_tasisat_ab_resani.pdf pdf ۱۳۹۹/۸/۷