يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳

حوزه مدیرعامل

معرفی

نام و نام خانوادگی: یاسر اکبریان
سمت:مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام پدر:نورمراد
محل تولد:خرم آباد

تلفن: ۰۶۶۳۳۲۲۶۱۰۱
پست الکترونیک:modiramel@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

 

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

کارشناسی

مهندسی عمران

خرم آباد

۲ کارشناسی حسابداری خرم آباد

۳

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- گرایش ژئو تکنیک

خرم آباد

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

ازتاریخ

تاتاریخ

۱ مشاور شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۸۶/۹/۲۸ ۱۳۹۰/۹/۲۸
۲ کارشناس مالی شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۰/۹/۲۸ ۱۳۹۲/۱۱/۵
۳ کارشناس دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳۹۶/۱۱/۸
۴ کارشناس دفتر قراردادها شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۶/۱۱/۸ ۱۳۹۷/۶/۲۷
۵

مدیر قراردادها

شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱
۶

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت آب‌ و‌ فاضلاب استان‌‌ لرستان ۱۴۰۱/۱۱/۱ ادامه دارد

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

دوره تخصصی قراردادها

۲

مدیریت مالی

۳

کنترل پروژه

۴ مهارت های عمومی مدیریت -ارائه موفق
۵ پدافند غیر عامل
۶ زندگی ویژه محیط کار
۷ برنامه ریزی و کنترل پروژه
۸ اطلاعات و ارتباطات (مهارت هفتم)
۹ منشور حقوق شهروندی
۱۰ استفاده ازکامپیوتر و مدیریت فایل (مهارت دوم )
۱۱ مدیریت دانش سازمانی
۱۲ اخلاق فردی ،اجتماعی و اداری
۱۳ حقوق شهروندی در نظام اداری
۱۴ اصول حسابداری
۱۵ آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات
۱۶ تهیه اسناد و پیمان
۱۷ مربی گری و منتورینگ
۱۸ اصول سرپرستی
۱۹ قانون برگزاری مناقصات
۲۰ مهارت توسعه اعتماد

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف

عنوان کمیته یاکارگروه

۱

عضو کمیته شورای فرهنگی شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۲

عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۳

عضوکمیته مناقصات شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۴

عضو کمیته پیمان شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۵

عضو اتاق فکرشرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۶

عضو گروه نظام پیشنهادات شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۷

عضو کمیته مزایده شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۸

عضو کارگروه ماده ۲۷۰ شرکت آب منطقه ایی استان لرستان

۹

عضو کارگروه بحران شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۰ عضو کمیته فنی شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۱ عضو کمیته بهره وری شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۲ عضو کمیته کارگروه مدیریت دانش شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۳ عضوهیئت انتخاب مشاورشرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۴ عضو کمیته فرهنگی و امور دینی شرکت آب منطقه ایی استان لرستان
۱۵ دبیر کمیته ستاد و اقامه نمازشرکت آب منطقه ایی استان لرستان

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
بهروز حسنوند سرپرست قائم مقام شرکت آب و فاضلاب لرستان ۲۰۷ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
محمودرضا جليلوند مدیر دفتر امور حقوقي و قراردادها ۲۱۴ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
روح الله کولیوند مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ۲۳۹ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
مهدي بابايي پور مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني ۲۵۴ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
شاهین صالح مدیردفتر مدیریت ارتباط با مشتريان ۲۰۷ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
علي راستين مدیر مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب - ۳۳۲۰۸۳۱۴

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
       

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
       

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
فرزاد سپهوند ذیحساب ۲۱۶ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵