يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب کوهدشت

معرفی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم قادری    
سمت:مدیرآب و فاضلاب کوهدشت
محل تولد: خرم آباد
تلفن: ۰۶۶۳۲۶۶۹۶۹۰
نمابر: ۰۶۶۳۲۶۲۳۰۷۰
پست الکترونیک: kohdasht@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: کوهدشت، ۳۰ متری استقلال، ساختمان قدیم جهاد سازندگی