دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه‌ قطعی آب

به اطلاع می رساند آب محدوده  منطقه ۳ شهر خرم آباد خیابان گلدشت شرقی ، پشته حسین آباد، اسبستان، کوی طلاب و کوچه های مهرورزان به علت تعمیرات از ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۳۱تیر ۱۴۰۲ به مدت ۷ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  منطقه ۱ شهر خرم آباد  خیابان رازی، خاتم الانبیاء، جلال آل احمد ، ۳۰ متری و کوچه های آراسته به علت تعمیرات از ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به مدت ۶ ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهر بروجرد- خیابان شهرک گلستان- بلوار امام (ره) - خیابان آیت اله بروجردی کمربندی به علت تعمیرفشارشکن از ساعت ۷:۰۰ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به مدت ۷ساعت  قطع می باشد.  ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

 

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهر الیگودرز بیشتر مناطق شهر به علت تعمیر خط ۵۰۰  مورخه  ۱۴۰۲/۴/۵ از ساعت ۱۹:۰۰ به مدت  ۵ ساعت  قطع می باشد. 

 ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهر خرم آباد خیابان خاتم الانبیا به علت تعمیرات از ساعت ۰۹:۰۰ به مدت ۴ ساعت  قطع می باشد. 

 ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهر دورود خیابان حسین آباد به علت تعمیرات از ساعت ۱۰:۰۰ به مدت ۴ ساعت  قطع می باشد. 

 ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع می رساند آب محدوده  شهر بروجرد خیابان جعفری به علت تعمیرات از ساعت ۱۰:۰۰ به مدت ۳ ساعت  قطع می باشد. 

 ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

به اطلاع اهالی محترم منطقه  دره گرم،  گلستان ۳ و ۴ شهر خرم آباد می رساند به علت تعمیرات شبکه ، آب این منطقه روز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲از ساعت ۹ لغایت ۱۴ قطع یا با افت فشار همراه می باشد.

 ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

 

 به اطلاع اهالی محترم مناطق  کوی پاسداران ، هزار دستگاه ،کوچه های آبشار۱ الی ۱۹ ،آفتاب ۱ الی ۹ شهر خرم آباد می رساند به علت انجام تعمیرات،  آب این مناطق روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹از ساعت ۹ لغایت ۱۲ قطع یا با افت فشار همراه می باشد.

ازصبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.

 

 

به اطلاع اهالی محترم منطقه اسد آبادی شهر خرم آباد می رساند به علت  شکستگی ناگهانی شبکه، آب شرب این منطقه روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۴ قطع یا با افت فشار همراه می باشد.

از صبر و حوصله شهروندان محترم سپاسگزاریم.