پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح تغيير نام 

       تغییر نام :

 

بر اساس بندهای 29-4 و 32-4 آیین نامه عملیاتی

  1. تقاضای مشترک طبق فرم تغییر نام اشتراک به شماره  AFF-145-00
  2. ارجاع تقاضای مشترک به رئیس مشترکین و  بازدید طی فرم بازدید کنتور مشترکین به شماره   AFF-040-00
  1. انجام مساحی بابت ساخت و ساز طبقات بالا و بدون انشعاب بودن آن و قید شماره کنتور و ذکر مساحی قدیم در برگ ارزیابی بابت شناسایی بدهی های مشترک
  2. با ارسال مدارک مساحی  به واحد کامپیوتر آیا تفاوت اضافه بنا دارد ؟
  3. آیا بدهی معوق آب بهاء دارد ؟
  4. صدور قبض توسط حسابداری فروش  برای پرداخت بدهی توسط مشترک .
  5. ثبت صورت حسابهای پرداختی انشعابات در کامپیوتر فروش .
  6. ارسال مدارک به همراه فرم تغییر  نام اشتراک AFF-145-00 و ارجاع به واحد کامپیوتر به اعتراضات .
  7. ارسال مدارک به واحد پشتیبان گیری .

 

 

   دانلود : tagheer nam.pdf           حجم فایل 100 KB