پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح قطع و وصل انشعاب 

قطع و وصل انشعابات :

 

بر اساس مفاد بندهای 39-4 و 40-4 آیین نامه عملیاتی

قطع در دو صورت ذیل انجام میپذیرد :

الف ) بدهی مشترک به شرکت زیاد میباشد.

ب ) در صورت عدم پرداخت آب بهاء ، بعد از سه بار اخطار کتبی

1.     در صورتی که لوله قبل از کنتور از لوله های سوئیچی باشد ، با بستن سوئیچ قبل از کنتور اقدام میگردد.

2.  در صورتی که انشعاب از لوله های معمولی یا فلزی باشد قبل از ورود به ملک و کنتور مشترک انشعاب قطع میگردد.

3.  در صورت پرداخت بدهی فرم وصل انشعاب به شماره   AFF-146-00 تکمیل و با تأیید رئیس مشترکین / مسئول درآمد توسط مسئول شبکه و عوامل مرتبط انشعاب وصل میگردد.

 

   دانلود : ghatovasl.pdf           حجم فایل 94 KB