پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح تعويض كنتور 

تعویض کنتور:

 

 براساس بند 38-4 آیین نامه عملیاتی

تعویض کنتور به دو طریق ذیل انجام میگیرد:

      الف ) دریافت لیست کنتورهای خراب از سیستم

       ب) مراجعه مشترک و تأیید از طریق فرم بازدید و تست کنتور مشترکین  AFF-040-00


* در صورتی که کوتاهی مشترک موجب خرابی کنتور شود مراحل ذیل صورت می پذیرد:

1. دریافت هزینه کنتور بصورت نقد از مشترک

2. دریافت هزینه مصرفی آب بهاء نقد / اقساط

3. اعلام به واحد نصب جهت الصاق فرم درخواست تعویض کنتور به شماره AFF-142-00  طبق دستورالعمل نصب انشعابات

4. ارسال فرم درخواست نصب اشعاب آب و فاضلاب  به شماره AFF-134-00 از واحد کامپیوتر جهت محاسبه مصرفی خرابی کنتور از زمان خرید تا نصب

5. محاسبه مصرفی فوق و درج آن در قبض جدید آب بهاء

6. تحویل برگه نصب کنتور به واحد پشتیبان گیری

7. درج برگه تعویض کنتور در پرونده مشترک

* در صورتی که اندازه گیری کنتور خراب باشد جهت نصب کنتور به واحد نصب اعلام میگردد.

 

 

   دانلود : taviz.pdf           حجم فایل 92 KB