پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح جابجايي كنتور 

جابجایی کنتور :

 

     براساس بندهای 26-4 و 64-4 آیین نامه عملیاتی اقدام میشود.

1 - مراجعه مشترک

2-  بازدید از محل و تحقق جابجایی کنتور

3-  دریافت هزینه جابجایی کنتور از مشترک

4-  تأیید رئیس درآمد و امور مشترکین از طریق فرم جابجایی کنتور به شماره AFF-140-00

5- درج فرم جابجایی انشعاب در پرونده مشترک

 

 

   دانلود : jabejaee.pdf           حجم فایل 99 KB