پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح قرائت کنتور و توزیع قبوض 

       

قرائت کنتور و توزیع قبوض :

1-     تحویل دستگاه کنتور خوان به واحد کامپیوتر

2-     ارسال اطلاعات تعداد روزهای مورد نظر جهت قرائت به دستگاه قرائت

3-     قرائت لیست توسط کنتور نویس با حضور در محل روز قرائت

4-     تحویل لیست قرائت شده به اپراتور

5-     دریافت اطلاعات توسط اپراتور و کنترل لیست قرائت شده از لحاظ موارد خاص و hilow(قرائت نامطمئن)

6-     محاسبه و چاپ قبوض آب بهاء

7-     ارسال قبوض صادر شده جهت کنترل

8-     تحویل قبوض به مأمور قرائت جهت توزیع

9-     توزیع توسط مأمور قرائت

 

 

   دانلود : قرائت           حجم فایل 95 KB