پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور مشترکين > شرح نصب انشعاب آب و فاضلاب 

 

                                دستور العمل نصب انشعاب

مسئول

فعالیت

رئيس مشتركين

پس از پرداخت هزينه آب بها برگ نصب انشعاب به واحد نصب ارجاع مي شود. (فرمهاي پيوست شماره يك و دو)

مسئول وصول درآمد

تحويل فرم فوق به پيمانكاران جهت نصب انشعاب

رئيس مشتركين

ارسال به واحد كامپيوتر جهت ثبت تاريخ نصب انشعاب

رئيس مشتركين

ارسال مدارك به واحد پشتیبان گیری جهت درج در پرونده


   دانلود : فرم درخواست نصب انشعاب فاضلاب.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : فرم درخواست نصب انشعاب آب.pdf           حجم فایل 109 KB